Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

Kirkjuþing

Embætti og nefndir

Forseti og varaforsetar

Forseti Kirkjuþings er kjörinn til fjögurra ára úr röðum leikmanna á fyrsta fundi nýkjörins Kirkjuþings. Magnús E. Kristjánsson er forseti Kirkjuþings fram að Kirkjuþingi 2018. Varaforsetar Kirkjuþings eru kosnir til eins árs í senn og koma þeir einnig úr röðum leikmanna.

Varaforsetar Kirkjuþings fram að kirkjuþingi 2017 eru Egill Heiðar Gíslason, sem er fyrsti varaforseti, og Drífa Hjartardóttir, sem er annar varaforseti.

Forseti og varaforsetar mynda forsætisnefnd Kirkjuþings. Er hún forseta til aðstoðar við stjórn þingsins. Forsætisnefnd gerir tillögur um fulltrúa til þeirra trúnaðarstarfa sem kosið skal til á Kirkjuþingi.

Kosnir eru tveir skrifarar úr hópi kirkjuþingsmanna.

Fastar þingnefndir

Fastar þingnefndir Kirkjuþings eru kjörnar í upphafi hvers Kirkjuþings og gildir kosningin uns kosið hefur verið til nefndanna að nýju á næsta Kirkjuþingi á eftir. Formenn þeirra skulu kosnir á þingfundi. Kjörbréfanefnd starfar þó út kjörtímabilið.

Fastar þingnefndir Kirkjuþings eru:

Kjörbréfanefnd Kirkjuþings

Hún er kosin við upphaf nýkjörins Kirkjuþings. Nefndin rannsakar kjörbréf, kosningu þingmanna og kjörgengi.

Gísli Jónasson
Steindór Haraldsson, formaður
Halla Halldórsdóttir
Drífa Hjartardóttir
Sjöfn Jóhannesdóttir

Allsherjarnefnd

Allsherjarnefnd Kirkjuþings, skipuð 10 kirkjuþingsmönnum. Allsherjarnefnd fær skýrslu kirkjuráðs til umfjöllunar svo og öll önnur þingmál, sem falla utan verksviðs hinna nefndanna.

Elínborg Gísladóttir
Guðbjörg Arnardóttir
Guðlaugur Óskarsson
Guðrún Karls Helgudóttir
Halla Halldórsdóttir
Marinó Bjarnason
Ragnheiður Ásta Magnúsdóttir, formaður
Sjöfn Jóhannesdóttir
Vigfús Bjarni Albertsson, varaformaður
Þórunn Júlíusdóttir

Fjárhagsnefnd

Fjárhagsnefnd Kirkjuþings, skipuð 9 kirkjuþingsmönnum. Nefndin skal fá til umsagnar fjárhagsáætlun þjóðkirkjunnar og yfirlit reikninga kirkjulegra embætta, stofnana og sjóði kirkjunnar sem séu endurskoðaðir svo og önnur mál fjárhagslegs eðlis sem fram eru borin á þinginu.

Birgir Rafn Styrmisson, varaform.
Drífa Hjartardóttir
Egill H. Gíslason
Einar Karl Haraldsson
Gísli Gunnarsson
Gísli Jónasson, formaður
Hreinn Hákonarson
Ólafur Björgvin Valgeirsson
Svana Helen Björnsdóttir

Löggjafarnefnd

Löggjafarnefnd Kirkjuþings, skipuð 9 kirkjuþingsmönnum. Nefndin skal fjalla um öll þau mál sem fram eru borin á þinginu og varða löggjöf og starfsreglur.

Björn Jónsson
Geir Waage
Jónína Bjartmarz, varaformaður
Leifur Ragnar Jónsson
Sigurður Árni Þórðarson
Stefán Magnússon
Steindór R. Haraldsson, formaður
Þorgrímur Daníelsson
Ægir Örn Sveinsson

Forseti Kirkjuþings getur, í samráði við biskup og formann, kallað saman fasta þingnefnd milli Kirkjuþinga ef brýna nauðsyn ber til.

Kirkjuþing getur kosið nefndir til að fjalla um einstök mál.