Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

Kirkjuþing

Starfsreglur um kirkjuþing unga fólksins nr. 952/2009

I. Hlutverk og skipulag

1. gr.

[Biskup Íslands boðar til kirkjuþings unga fólksins í samráði við forseta kirkjuþings. Þingið skal haldið á laugardegi á hverju vori. Þingmál skulu hafa borist þingfulltrúum a.m.k. fimm virkum dögum fyrir þingdag.]1)

1) Starfsreglur nr. 1106/2013, 1. gr.

2. gr.

Hlutverk kirkjuþings unga fólksins er að ræða stöðu og hlutverk ungs fólks í þjóðkirkjunni og í samfélagi kirkna um heim allan. Kirkjuþing unga fólksins er vettvangur ungs fólks til að hafa áhrif á starfsemi kirkjunnar.

3. gr.

[Biskupsstofa annast undirbúning kirkjuþings unga fólksins í samvinnu við stjórn Æsku­lýðs­sambands þjóðkirkjunnar sem kýs verkefnisstjóra til að annast framkvæmd þingsins.]1)

1) Starfsreglur nr. 1106/2013, 2. gr.

II. Þingfulltrúar

4. gr.

[Á kirkjuþingi unga fólksins eiga sæti fulltrúar prófastsdæmanna og KFUM og KFUK með málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt; alls 29 fulltrúar samkvæmt eftirfarandi:

  1. Reykjavíkurprófastsdæmi vestra, 2 æskulýðsleiðtogar og 2 ungmenni.
  2. Reykjavíkurprófastsdæmi eystra, 2 æskulýðsleiðtogar og 2 ungmenni.
  3. Kjalarnessprófastsdæmi, 2 æskulýðsleiðtogar og 2 ungmenni.
  4. Vesturlandsprófastsdæmi, 1 æskulýðsleiðtogi og 1 ungmenni.
  5. Vestfjarðaprófastsdæmi, 1 æskulýðsleiðtogi og 1 ungmenni.
  6. Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi, 1 æskulýðsleiðtogi og 1 ungmenni.
  7. Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi, 2 æskulýðsleiðtogar og 1 ungmenni.
  8. Austurlandsprófastsdæmi, 1 æskulýðsleiðtogi og 1 ungmenni.
  9. Suðurprófastsdæmi, 2 æskulýðsleiðtogar og 1 ungmenni.

Auk fulltrúa prófastsdæmanna velur stjórn KFUM og KFUK á Íslandi þrjá fulltrúa frá félögunum til setu á kirkjuþinginu.

Fulltrúarnir skulu vera á aldrinum 14 til 30 ára og skráðir í þjóðkirkjuna. Prófastar bera ábyrgð á tilnefningum og vali fulltrúa til kirkjuþings unga fólksins í samráði við sóknar­presta, presta, djákna, æskulýðsfulltrúa og aðra sem bera ábyrgð á kirkjustarfi í hverju prófastsdæmi. Hafa allir fyrrnefndir aðilar rétt til að tilnefna fulltrúa á kirkjuþing unga fólksins og skal senda prófasti þær tilnefningar. Biskup tilkynnir öllum sem að framan greinir um rétt þeirra til að tilnefna fulltrúa. Prófastur tilkynnir valda fulltrúa til verk­efnis­stjóra kirkjuþings unga fólksins.

Komi ekki tilnefningar úr héraði a.m.k. sex vikum fyrir þingdag frá próföstum skal vísa tilnefningunum til verkefnisstjóra kirkjuþings unga fólksins.

Skulu fulltrúar kirkjuþings unga fólksins vera valdir til tveggja ára. Geti fulltrúi ekki komist á kirkjuþing unga fólksins af einhverjum orsökum skal nýr fulltrúi (varamaður) vera valinn í hans stað sem hefur þá þátttökurétt til tveggja ára.

Boða skal til kirkjuþings unga fólksins í síðasta lagi tveimur mánuðum fyrir upphaf kirkju­þings. Verkefnisstjóra kirkjuþings unga fólksins ber að tilkynna völdum þing­fulltrú­um um rétt þeirra til setu á kirkjuþingi unga fólksins 4 vikum fyrir þingdag.]1)

1) Starfsreglur nr. 1106/2013, 3. gr.

III. Þingsköp

5. gr.

Kirkjuþing unga fólksins hefst með helgistund er biskup Íslands annast. Þá setur forseti kirkjuþings þingið og stýrir því fram yfir kosningu forseta og varaforseta.

6. gr.

Í upphafi kirkjuþings unga fólksins eru kosnir forseti, tveir varaforsetar og tveir fundarritarar.

7. gr.

[Kirkjuþing unga fólksins starfar á boðuðum þingfundum og í þremur þingnefndum. Í upphafi þingsins skulu lögð fram mál sem fjalla á um á þinginu. Fulltrúum ber að skila inn þingmálum til verkefnisstjóra kirkjuþings unga fólksins og biskupsstofu a.m.k. tíu dögum fyrir upphaf þings. Þessum aðilum ber að koma málunum fullunnum til þingmanna ekki síðar en fimm sólarhringum fyrir upphaf þingsins.

Eftir fyrri umræðu skal málinu vísað til nefndar. Forseti og varaforsetar skipa fulltrúa í nefndirnar svo og formenn þeirra. Formaður nefndar ber ábyrgð á skipulagningu nefndar­starfsins og getur kallað til utanaðkomandi aðila inn á nefndarfund. Formaður kynnir á þingfundi niðurstöðu nefndar. Mál eru samþykkt með handauppréttingu eða skriflegri atkvæðagreiðslu ef einhver óskar þess og dugir einfaldur meirihluti. Ályktanir og samþykktir kirkjuþings unga fólksins skulu sendar kirkjuráði til umfjöllunar og með­ferðar.]1)

1) Starfsreglur nr. 1106/2013, 4. gr.

8. gr.

Auk afgreiðslu mála skal kirkjuþing unga fólksins kjósa einn fulltrúa á kirkjuþing með málfrelsi og tillögurétt.

IV. Annað

9. gr.

Á kirkjuþingi unga fólksins skal að öðru leyti taka mið af þingsköpum kirkjuþings eins og við getur átt.

10. gr.

Starfsreglur þessar, sem settar eru með heimild í 59. gr. laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997, öðlast gildi 1. janúar árið 2010.