Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

Kirkjuþing

Skipunarbréf presta/prófasta

Dóms- og kirkjumálaráðherra (ef um skipun í sóknarprestsembætti er að ræða)/Biskup Íslands gjörir kunnugt:

Að ég, samkvæmt (29.) 35. og 40. gr. laga um stöðu, stjórn og starfshætti íslensku þjóðkirkjunnar nr. 78/1997, skipa séra, ……………., kt…………… – ….., til að vera (sóknar)prestur/prófastur í ……….prestakalli, ……………prófastsdæmi.

Skipunin gildir í fimm ár frá 1. janúar 2000 að telja, sbr. 2. mgr. 40. gr. téðra laga og sbr. 1. mgr. 23. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996.

Hann/hún skal vera yfirmönnum sínum trú(r) og hlýðin(n), halda stjórnskipunarlög ríkisins og landslög almennt og gegna embættisskyldum sínum með árvekni og trúmennsku, allt samkvæmt eiði þeim eða heiti, sem hann/hún að því hefur unnið.