Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

Kirkjuþing

Aðrar heimildir

Leiðbeinandi reglur biskups Íslands fyrir kjörnefndir með matsnefnd

Leiðbeinandi reglur biskups Íslands fyrir umsækjendur um laus prestsembætti

Leiðbeinandi reglur fyrir matsnefnd um hæfni til prestsembættis

Siðareglur fyrir fólk sem starfar með börnum og unglingum í kristilegu starfi

Heilræði fyrir fólk sem starfar með börnum og unglingum

Starfsmannastefna Þjóðkirkjunnar

Siðareglur P.Í. og reglur um siðanefnd

Lög Prestafélags Íslands

Stjórnsýslulög nr. 37/1993, althingi.is

Reglur fyrir Löngumýrarskóla í Skagafirði (1994)

Álitsgerð um valdsmörk biskups Íslands og kirkjuráðs 12.2.2016

Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996, althingi.is

Samkomulag um kirkjujarðir og launagreiðslur presta og starfsmanna þjóðkirkjunnar 10. janúar 1997

Samþykktir um innri málefni þjóðkirkjunnar

Stefna þjóðkirkjunnar í vímuefnavandanum 1998

Ályktun kirkjuþings 1998

Samningur um rekstrarkostnað vegna prestsembætta og prófasta, rekstrarkostnað biskupsstofu, framlag til kristnisjóðs og sérframlög til þjóðkirkjunnar 1998

Skipunarbréf presta/prófasta

Vígslubréf presta

Heitstafur presta

Erindisbréf prófasts og heitstafur

Vígslubréf djákna

Siðareglur vígðra þjóna og annars starfsfólks þjóðkirkjunnar

Erindisbréf djákna

Skipulagsskrá fyrir Líknar- og viðlagasjóð kirkjunnar

Skipulagsskrá fyrir Kynningar-, fræðslu- og útgáfusjóð kirkjunnar

Skipulagsskrá fyrir Kirkjumiðstöðina við Vestmannsvatn í Aðaldal S-Þing.

Reglur um Strandarkirkju í Selvogi

GJALDSKRÁ um greiðslur fyrir aukaverk presta nr. 729/2014

Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Hönnu og Harald Hope nr. 932/2003

Samþykktir Kirkjuráðs um starf og rekstur Skálholtsskóla

Álitsgerð um vald- og verksvið kirkjuþings og kirkjuráðs 20.8.1999

Þingsályktun um viðmið um málsmeðferð á tillögum um skipan sókna, prestakalla og prófastsdæma

Skipulagsskrá fyrir Kirkjuhúsið – Skálholtsútgáfuna

Skipulagsskrá fyrir Hjálparstarf kirkjunnar

Holt í Önundarfirði – Friðarsetur

Kirkjumiðstöð Austurlands

Samkomulag milli íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar um prestssetur og afhendingu þeirra, undirritað 20. október 2006

Álitsgerð Kirkjueignanefndar – fyrri hluti 1984

Skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð vegna kyrrðardaga á vegum íslensku þjóðkirkjunnar

Umhverfisstefna þjóðkirkjunnar og umhverfisstarf í söfnuðum

Jafnréttisstefna þjóðkirkjunnar

Reglur um greiðslu ferðakostnaðar erlendis á vegum Biskupsstofu

Kirkjueignir á Íslandi 1597-1984

Álitsgerð prestssetranefndar 1965