Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

Kirkjuþing

Aðrar heimildir

Leiðbeinandi reglur biskups Íslands fyrir umsækjendur um laus prestsembætti nr. 1_2017
Leiðbeinandi reglur biskups Íslands fyrir matsnefnd um hæfni til prestsembættis nr. 2_2017
Leiðbeinandi reglur biskups Íslands fyrir kjörnefndir prestakalla nr. 3_2017
Leiðbeinandi reglur biskups Íslands fyrir héraðsnefndir nr. 4_2017
 
Siðareglur fyrir fólk sem starfar með börnum og unglingum í kristilegu starfi

Heilræði fyrir fólk sem starfar með börnum og unglingum

Starfsmannastefna Þjóðkirkjunnar

Siðareglur P.Í. og reglur um siðanefnd

Lög Prestafélags Íslands

Stjórnsýslulög nr. 37/1993, althingi.is

Reglur fyrir Löngumýrarskóla í Skagafirði (1994)

Álitsgerð um valdsmörk biskups Íslands og kirkjuráðs 12.2.2016

Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996, althingi.is

Samkomulag um kirkjujarðir og launagreiðslur presta og starfsmanna þjóðkirkjunnar 10. janúar 1997

Samþykktir um innri málefni þjóðkirkjunnar

Stefna þjóðkirkjunnar í vímuefnavandanum 1998

Ályktun kirkjuþings 1998

Samningur um rekstrarkostnað vegna prestsembætta og prófasta, rekstrarkostnað biskupsstofu, framlag til kristnisjóðs og sérframlög til þjóðkirkjunnar 1998

Skipunarbréf presta/prófasta

Vígslubréf presta

Heitstafur presta

Erindisbréf prófasts og heitstafur

Vígslubréf djákna

Siðareglur vígðra þjóna og annars starfsfólks þjóðkirkjunnar

Erindisbréf djákna

Skipulagsskrá fyrir Líknar- og viðlagasjóð kirkjunnar

Skipulagsskrá fyrir Kynningar-, fræðslu- og útgáfusjóð kirkjunnar

Skipulagsskrá fyrir Kirkjumiðstöðina við Vestmannsvatn í Aðaldal S-Þing.

Reglur um Strandarkirkju í Selvogi

GJALDSKRÁ um greiðslur fyrir aukaverk presta nr. 729/2014

Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Hönnu og Harald Hope nr. 932/2003

Samþykktir Kirkjuráðs um starf og rekstur Skálholtsskóla

Álitsgerð um vald- og verksvið kirkjuþings og kirkjuráðs 20.8.1999

Þingsályktun um viðmið um málsmeðferð á tillögum um skipan sókna, prestakalla og prófastsdæma

Skipulagsskrá fyrir Kirkjuhúsið – Skálholtsútgáfuna

Skipulagsskrá fyrir Hjálparstarf kirkjunnar

Holt í Önundarfirði – Friðarsetur

Kirkjumiðstöð Austurlands

Samkomulag milli íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar um prestssetur og afhendingu þeirra, undirritað 20. október 2006

Álitsgerð Kirkjueignanefndar – fyrri hluti 1984

Skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð vegna kyrrðardaga á vegum íslensku þjóðkirkjunnar

Umhverfisstefna þjóðkirkjunnar og umhverfisstarf í söfnuðum

Jafnréttisstefna þjóðkirkjunnar

Reglur um greiðslu ferðakostnaðar erlendis á vegum Biskupsstofu

Kirkjueignir á Íslandi 1597-1984

Álitsgerð prestssetranefndar 1965