Biskupsstofa
Laugavegi 31, 150 Rvk.
Sími 528 4000, fax 528 4098
kirkjan@kirkjan.is

Kirkjuþing
Safnaðarheimili Grensáskirkju
Háaleitisbraut 66, 108 Rvk.
Sími 856 1542
kirkjuthing@kirkjuthing.is

Leiðarstýring

Kosningar til kirkjuþings 2010

Kosningunum lauk á miðnætti 15. maí.


Almennar upplýsingar

Kjörskrá

Tilnefningar

Auglýsingar, bréf og tilkynningar

Úrslit


Kjörstjórn

Kjörstjórn skipa eftirtaldir frá 1. desember 2008 til fjögurra ára:

 • Anna Guðrún Björnsdóttir, lögfræðingur og sviðsstjóri hjá Sambandi ísl. sveitarfélaga, formaður, tilnefnd af biskupi Íslands.
 • Arnfríður Einarsdóttir, héraðsdómari við héraðsdóm Reykjaness, kosin af Kirkjuþingi.
 • Jóhann E. Björnsson, kosinn af Kirkjuþingi.

Varamenn í kjörstjórn eru:

 • Gísli Baldur Garðarsson, hæstaréttarlögmaður, tilnefndur af biskupi Íslands.
 • Halla Bachmann Ólafsdóttir, lögfræðingur hjá Tryggingastofnun ríkisins, kosin af Kirkjuþingi.
 • Inga Rún Ólafsdóttir, kosinn af Kirkjuþingi.

Yfirkjörstjórn skipa eftirtaldir, kosnir á Kirkjuþingi 2008 til fjögurra ára:

 • Pétur Guðmundarson, hæstaréttarlögmaður, formaður.
 • Halla Aðalsteinsdóttir, kennari.
 • Þórir Stephensen, fyrrverandi sóknarprestur.

Varamenn í yfirkjörstjórn eru:

 • Jónína Jónasdóttir, lögfræðingur, skrifstofustjóri á Skattstofu Reykjavíkur.
 • Sigurjón Einarsson, fyrrverandi prófastur og sóknarprestur.
 • Drífa Hjartardóttir, alþingismaður.

Aðsetur kjörstjórnar og yfirkjörstjórnar er á Biskupsstofu. Laugavegi 31, 150 Reykjavík s. 535 1500, fax 551 3284 tölvupóstfang er hanna.sampsted@kirkjan.is

Starfsmenn/tengiliðir kjörstjórnar og yfirkjörstjórnar eru Hanna Sampsted hanna.sampsted@kirkjan.is og Ragnhildur Benediktsdóttir ragnhildur.benediktsdóttir@kirkjan.is

Um kjördæmisfundi

Sérstakir kjördæmisfundir, þ.e. fundir í hverju kjördæmi Kirkjuþings tilnefna þá leikmenn sem eru í kjöri. Kjörstjórn boðar fundina og verður haft samráð við prófasta um fundarstað og fundartíma. Formaður sóknarnefndar þeirrar sóknar þar sem flest þjóðkirkjufólk býr setur fundinn og stingur upp á fundarstjóra.

Kjördæmisfund sækir einn fulltrúi fyrir hverja sóknarnefnd í kjördæminu. Þá er leikmönnum sem njóta kosningarréttar í kjördæminu að sitja fundinn sem áheyrnarfulltrúar. Þar er gengið frá tilnefningum þeirra kjörgengu leikmanna sem eru í kjöri til Kirkjuþings. Jafnframt fer fram kynning á þeim sem tilnefndir kunna að hafa verið. Þeir sem kjördæmisfundur tilnefnir eru einir í kjöri í kjördæminu.

Kjördæmisfundir skulu tilnefna tvöfalt fleiri kjörgenga leikmenn en aðal- og varamenn þess kjördæmis.

Í 1., 2. og 3. kjördæmi, þ.e. Reykjavíkurprófastsdæmum og Kjalarnessprófastsdæmi skal samkvæmt þessu tilnefna 12 kjörgenga leikmenn fyrir hvert kjördæmi.
Í 7. kjördæmi þ.e. Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi og í 9. kjördæmi þ.e. Skaftafells-, Rangárvalla- og Árnessprófastsdæmi skal tilnefna 8 kjörgenga leikmenn til kjörs.
Í öðrum kjördæmum þ.e. 4., 5., 6. og 8. kjördæmi skal tilnefna 6 kjörgenga leikmenn.

Ef sóknarnefndir kjördæmisins hafa tilnefnt fleiri til kjörs skal kjósa í leynilegri kosningu um tilnefningu og hefur hver sóknarnefnd eitt atkvæði. Fulltrúi hverrar sóknar ritar á kjörseðil jafnmörg nöfn og tilnefna skal í kjördæminu.

Ef of fáar tilnefningar hafa borist skal tilnefna menn á fundinum.

Fundarstjóri sendir kjörstjórn niðurstöður fundarins þegar í stað.

SkjölStærð
Bréf til sóknarnefndarmanna65.64 KB
Auglýsing um kjör leikmanna61.74 KB
Auglýsing í útvarpi33.62 KB
Leiðbeiningar um kærur vegna kjörskrár við kirkjuþingskjör 201038.05 KB
Kjörskrá - Leikmenn210.23 KB
Kjörskrá - Vígðir menn81.08 KB
Bréf frá jafnréttisnefnd vegna kosninga til Kirkjuþings 201068.6 KB
Tilnefndir leikmenn62.5 KB
Bréf frá forseta kirkjuþings til sóknarnefnda um kirkjuþingskosningar 201066.75 KB
Ályktun Leikmannastefnu Þjóðkirkjunnar 2010 vegna kirkjuþingskosninga55.5 KB
Hvatning frá Kirkuráði vegna kosninga til kirkjuþings 201029.85 KB
Úrslit kosninganna55.84 KB
Talningargögn77.34 KB