Biskupsstofa
Laugavegi 31, 150 Rvk.
Sími 528 4000, fax 528 4098
kirkjan@kirkjan.is

Kirkjuþing
Safnaðarheimili Grensáskirkju
Háaleitisbraut 66, 108 Rvk.
Sími 856 1542
kirkjuthing@kirkjuthing.is

Leiðarstýring

Starfsreglur um breytingu á starfsr um val og veitingu prestsembætta nr. 1109/2011 og starfsr um sóknarnefndir nr. 1111/2011

Númer: 
42
Ár: 
2012

1. gr.
2. mgr. 5. gr. starfsreglna um val og veitingu prestsembætta nr. 1109/2011 orðist svo:
Óheimilt er að ráða til starfa einstakling til að sinna börnum og ungmennum undir 18 ára aldri, sem hlotið hefur refsidóm vegna brota á eftirtöldum lagabálkum:
• barnaverndarlögum nr. 80/2002
• almennum hegningarlögum nr. 19/1940, þ.e.
o kynferðisbrot skv. 22. kafla
o önnur ofbeldisbrot skv. 23. kafla, þó einungis refsidóma síðustu fimm ár vegna brots skv. 217. gr. um minniháttar líkamsmeiðingar
o brot gegn frjálsræði manna skv. 24. kafla
o fíkniefnabrot skv. 173. gr. a.
• lögum um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974, þ.e. refsidóm síðustu fimm ár.

2. gr.
1. mgr. 24. gr. starfsreglna um sóknarnefndir nr. 1111/2011 orðist svo:
Óheimilt er að ráða til starfa einstakling til að sinna börnum og ungmennum undir 18 ára aldri, sem hlotið hefur refsidóm vegna brota á eftirtöldum lagabálkum:
• barnaverndarlögum nr. 80/2002
• almennum hegningarlögum nr. 19/1940, þ.e.
o kynferðisbrot skv. 22. kafla
o önnur ofbeldisbrot skv. 23. kafla, þó einungis refsidóm síðustu fimm ár vegna brots skv. 217. gr. um minniháttar líkamsmeiðingar
o brot gegn frjálsræði manna skv. 24. kafla
o fíkniefnabrot skv. 173. gr. a.
• lögum um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974, þ.e. refsidóm síðustu fimm ár.

3. gr.
Starfsreglur þessar sem settar eru samkvæmt heimild í 59. gr. laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997 öðlast gildi þegar í stað.