Biskupsstofa
Laugavegi 31, 150 Rvk.
Sími 528 4000, fax 528 4098
kirkjan@kirkjan.is

Kirkjuþing
Safnaðarheimili Grensáskirkju
Háaleitisbraut 66, 108 Rvk.
Sími 856 1542
kirkjuthing@kirkjuthing.is

Leiðarstýring

Þingsályktunar um kaup og sölu fasteigna

Númer: 
16
Ár: 
2012

Kirkjuþing 2012 heimilar sölu eftirtalinna fasteigna í eigu kirkjumálasjóðs:
Suðurprófastsdæmi
1. Jörðin Kálfafellsstaður, Sveitarfélaginu Hornafirði
2. Jörðin Holt undir Eyjafjöllum, Rangárþingi eystra
3. Tröð, 50 ha. jarðnæði, Skeiða- og Gnúpverjahreppi
4. Jörðin Mosfell í Grímsnesi, Grímsnes- og Grafningshreppi
5. Brattahlíð 5, Hveragerði, Hveragerðisbæ
6. Túngata 20, Eyrarbakka, Árborg
7. Háaleiti, Þorlákshöfn, Ölfus
8. Jörðin Hraungerði og Voli, Flóahreppi
9. Hólagata 42, Vestmannaeyjum
10. Smáragata 6, Vestmannaeyjum
Kjalarnesprófastsdæmi
11. Ránargata 1, Grindavík
12. Keilisbraut 775 (Kapella ljóssins), Reykjanesbæ
13. Breiðbraut 672 (raðhús a), Reykjanesbæ
14. Skagabraut 30, sveitarfélaginu Garði
15. Mosfell I, (íbúðarhús ásamt leigulóð) Mosfellsbæ
16. Tvær lóðir úr Mosfelli II, (Dalsgarður og Víðigerði) Mosfellsbæ
Vesturlandsprófastsdæmi
17. Laugarbraut 3, Akraneskaupstað
18. Staðarhóll, Hvanneyri, Borgarbyggð

Vestfjarðaprófastsdæmi
19. Spilda úr prestssetrinu á Reykhólum
20. Miðtún 12, Ísafirði, Ísafjarðarbæ
21. Jörðin Árnes I, Árneshreppi
Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi
22. Barmahlíð 7, Sauðárkróki
23. Jörðin Borgarhóll, Akrahreppi
Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi
24. Austurvegur 9, Hrísey, Akureyri
25. Ketilsbraut 20, Húsavík
Austurlandsprófastsdæmi
26. Hraungarður 8, Eiðum,
27. Kolfreyjustaður, Fjarðabyggð
Reykjavíkurprófastsdæmi vestra
27. Laugavegur 31, Reykjavík
28. Hjarðarhagi 30, 1.h.t.h. Reykjavík
Heimildarákvæði um sölu fasteigna gilda fram að kirkjuþingi 2013.