Biskupsstofa
Laugavegi 31, 150 Rvk.
Sími 528 4000, fax 528 4098
kirkjan@kirkjan.is

Kirkjuþing
Safnaðarheimili Grensáskirkju
Háaleitisbraut 66, 108 Rvk.
Sími 856 1542
kirkjuthing@kirkjuthing.is

Leiðarstýring

Gerðir

Birt með fyrirvara

Ár
NúmerHeiti máls
1Þingsályktun um skýrslu kirkjuráðs
2Skýrsla um fjármál þjóðkirkjunnar
4Starfsreglur um breytingu á starfsreglum um skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026/2007
5Þingsályktun um sameiningu prófastsdæma
6Þingsályktun um framtíðarskipan sókna,
7Þingsályktun um sameiningu Garða- og Saurbæjarprestakalla, Vesturlandsprófastsdæmi
8Þingsályktun um skipan prestsþjónustunnar
9Þingsályktun um breytingar á ýmsum starfsreglum
10Starfsreglur um breytingu á starfsreglum um skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026/2007
12Tillaga til þingsályktunar um skipan starfshóps vegna breytinga á starfsreglum - dregið til baka
13Starfsreglur um kjör til kirkjuþings
14Starfsreglur um breytingu á starfsreglum um þingsköp nr. 949/2009
15Þngsályktun um félagatal þjóðkirkjunnar
16Þingsályktunar um kaup og sölu fasteigna
17Tillaga til þingsályktunar um uppsögn haldsbréfa vegna haldsbréfa - vísað frá
18Þingsályktun um upplýsingar varðandi hlunnindi af kirkjujörðum
19Þingsályktun um skipan í nefndir, ráð og stjórnir á vegum þjóðkirkjunnar
20þingsályktun um kosningu fimm manna nefndar til að endurskoða starfsreglur um kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa
21Tillaga að starfsreglum um breytingu á starfsr. um kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa nr. 1108/2011. Sameinað 20. máli
22Tillaga til þingsályktunar um tillögur að starfsreglum um biskup Íslands - fékk ekki framgang
23Tillaga að starfsreglum um breytingu á starfsreglum um val og veitingu prestsembætta nr. 1109/2011
24Tillaga til þingsál. um skipan starfshóps til að endurskoða starfsr. um val og veitingu prestsembætta nr. 1109/2011 - sjá 23 mál
26Starfsreglur um breytingu á starfsreglum um prófasta nr. 966/2006
27Þingsályktun um embættaskipti presta og starfsmanna kirkjunnar
29Tillaga að starfsreglum um breytingu á starfsreglum um sóknarnefndir nr. 1111/2011 - dregið til baka
30Tillaga að starfsreglum um breytingu á starfsreglum um sóknarnefndir nr. 1111/2011 - dregið til baka
31Starfsreglur um breytingu á starfsreglum um kirkjuráð nr. 817/2000
32Þingsályktun um að kannaður verði áhugi sóknarnefnda á að stofnað verði Sóknasamband Íslands
33Þingsályktun um fjármögnun kirkjustarfs o.fl.
34Tillaga til þingsályktunar um gjaldtöku fyrir heimsókn í kirkju - sameinað 33. máli
35Tillaga til þingsál um könnun á umfangi sjálfsaflafjár til kirkjustarfs, skráningu og mati á sjálfboðaliðastarfi innan kirkjunna
37Þingsályktun um miðaldadómkirkju
38Tillaga til þingsályktunar um Þorláksbúð - vísað frá kirkjuþingi
39Tillaga til þingsályktunar um starfsemi Biskupsstofu - vísað frá kirkjuþingi
40Þingsályktun um gæðakerfi þjóðkirkjunnar
41Þingsályktun um sameiningu prestakalla
42Starfsreglur um breytingu á starfsr um val og veitingu prestsembætta nr. 1109/2011 og starfsr um sóknarnefndir nr. 1111/2011
43Þingsályktun um viðaukasamning ríkisins og kirkjunnar frá 1997
44Þingsályktun um frumvarp til laga um breytingu á þjóðkirkjulögum nr. 78/1997, með síðari breytingum - sameinað 43. máli
45Starfsreglur um breytingu á starfsreglum um rekstrarkostnað prestsembætta og vegna prófastsstarfa nr. 819/1999
46Starfsreglur um breytingu á starfsreglum um skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026/2007
100Starfsreglur um breytingu á starfsreglum nr. 1108/2011 um kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa - Aukakirkjuþing 2012
101Þingsályktun um að áfram verði ákvæði um þjóðkirkjuna í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands - Aukakirkjuþing II 2012
200Þingsályktun um sóknargjöld - Aukakirkjuþing II 2012
202Þál. um kosningu nefndar til að endurskoða starfsr. um kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa - Aukakirkjuþing 2012