Biskupsstofa
Laugavegi 31, 150 Rvk.
Sími 528 4000, fax 528 4098
kirkjan@kirkjan.is

Kirkjuþing
Safnaðarheimili Grensáskirkju
Háaleitisbraut 66, 108 Rvk.
Sími 856 1542
kirkjuthing@kirkjuthing.is

Leiðarstýring

Tíu mál afgreidd á 8. þingfundi

Tíu mál voru afgreidd á 8. þingfundi.

27. mál
Gerð var breytingartillaga við 27. mál kirkjuþings var samþykkt með breytingartillögu sem hljóðaði svo: "Kirkjuþing 2011 ályktar að kirkjuráð skipi þriggja manna nefnd til að fara yfir samkomulag þjóðkirkjunnar og guðfræði- og trúarbragðafræðideildar Háskóla Íslands um samfylgdarkerfið og samvinnu um kennimannlegt nám. Nefndin hafi samvinnu við aðila samningsins, þ.e. guðfræði- og trúarbragðafræðideild og biskup Íslands. Auk þess hafi nefndin samvinnu við vígslubiskupa á Hólum og í Skálholti."

13. mál
Í þessu máli var ákvæði úr fasteignastefnu sett inn, þar sem eru ákvæði um hvar hafa skuli prestssetur sem hér eru nefnd embættisbústaðir.

Að jafnaði er miðað við að séu íbúar á staðnum 1500 fleiri .
Lagt var til að Vestmannaeyjaprestakall falli úr lista þeirra staða sem ekki hafi prestakall. Það var fellt.

18. mál.
Breytingar voru samþykktar fyrirliggjandi tillögum. Lagt var til að djáknar í föstu starfi hefðu kosningarétt og jafnframt kjörnin formenn allra sóknarnefnda og kjörnir formenn og varaformenn sóknarnefnda í þremur fjölmennustu prófastsdæmunum, þar sem sóknir eru mun fjölmennari. Málið tekið af dagskrá.

28. mál. Allmargar breytingar voru samþykktar á texta þingskjals nr. 28 og málið talsvert rætt í annarri umræðu. Vísað er í gerðir kirjuþings varðandi breytingartillögur.

6. mál Tillaga til þingsályktunar um sameiningu sókna ininan prestakalla var samþykkt óbreytt. Í nefndaráliti segir: Allsherjarnefnd hvetur til að tillagan verði samþykkt og að kirkjuráð dragi saman gögn um reynslu af sameiningu sókna og leiðbeiningar um ferlið. Nefndin hvetur til að kirkjuráð setji markmið um sameiningu.

8. mál, um fimm alda minningu siðbótarinnar, var samþykkt óbreytt. Í nefndaráliti hvetur allsherjarnefnd til metnaðarfullrar stefnu og leitað verði samstarfs um fjármögnun bæði
innan lands og utan.

9. mál tillaga til þingsályktunar um laun fyrir aukaverk presta. Samþykkt var eftirfarandi þingsályktun: Kirkjuþing ályktar að fyrirkomulagi um greiðslur fyrir aukaverk skuli breytt. Þingið beinir til kirkjuráðs að stofna starfshóp sem geri tillögur og geri grein fyrir niðurstöðum á kirkjuþingi 2012.

14. mál, tillaga að starfsreglum um val og veitingu prestsembætta. Samkvæmt breytingartillögu skal 2. grein orðast svo: "Allt frá því að ljóst er, að embætti er laust til umsóknar, skal ráðgjafi starfa með þeim, sem um málið fjalla af hálfu kirkjunnar. Ráðgjafinn skal vera vel kunnugur reglum stjórnsýslu og regluverki um embættisveitingar presta. Kostnaður af starfi ráðgjafa greiðist af kirkjumálasjóði. Ráðgjafinn starfar á ábyrgð kirkjuráðs."

Við 5. grein bætist ný málsgrein varðandi hreint sakavottorð þeirra sem ráðnir eru til að sinna börnum og ungmennum og presta.

Breytingartillaga lá fyrir í þessu máli þess efnis að allir umsækjendur ættu að skrifa undir eið þess efnis að þeir samþykktu niðurstöður valnefndar. Þessi tillaga var felld.

15. mál var tekið út af dagskrá og boðað til fundar að nýju kl. 9 föstudag.