Biskupsstofa
Laugavegi 31, 150 Rvk.
Sími 528 4000, fax 528 4098
kirkjan@kirkjan.is

Kirkjuþing
Safnaðarheimili Grensáskirkju
Háaleitisbraut 66, 108 Rvk.
Sími 856 1542
kirkjuthing@kirkjuthing.is

Leiðarstýring

Embætti og nefndir Kirkjuþings

Forseti og varaforsetar

Forseti Kirkjuþings er kjörinn til fjögurra ára úr röðum leikmanna á fyrsta fundi nýkjörins Kirkjuþings. Magnús E. Kristjánsson er forseti Kirkjuþings fram að kirkjuþingi 2013. Varaforsetar Kirkjuþings eru kosnir til eins árs í senn og koma þeir einnig úr röðum leikmanna.

Varaforsetar Kirkjuþings fram að kirkjuþingi í nóvember 2012 eru Inga Rún Ólafsdóttir, fyrsti varaforseti, og Stefán Magnússon, annar varaforseti.

Forseti og varaforsetar mynda forsætisnefnd Kirkjuþings. Er hún forseta til aðstoðar við stjórn þingsins. Forsætisnefnd gerir tillögur um fulltrúa til þeirra trúnaðarstarfa sem kosið skal til á Kirkjuþingi.

Kosnir eru tveir skrifarar úr hópi kirkjuþingsmanna.

Fastar þingnefndir

Fastar þingnefndir Kirkjuþings eru kjörnar í upphafi hvers Kirkjuþings og gildir kosningin uns kosið hefur verið til nefndanna að nýju á næsta Kirkjuþingi á eftir. Formenn þeirra skulu kosnir á þingfundi. Kjörbréfanefnd starfar þó út kjörtímabilið.

Fastar þingnefndir Kirkjuþings eru:
Kjörbréfanefnd Kirkjuþings sem er kosin við upphaf nýkjörins Kirkjuþings. Nefndin rannsakar kjörbréf, kosningu þingmanna og kjörgengi.

Allsherjarnefnd

Allsherjarnefnd Kirkjuþings, skipuð 10 kirkjuþingsmönnum. Allsherjarnefnd fær skýrslu kirkjuráðs til umfjöllunar svo og öll önnur þingmál, sem falla utan verksviðs hinna nefndanna.

Baldur Kristjánsson
Birna G. Konráðsdóttir
Elínborg Gísladóttir, formaður
Gísli Gunnarsson,
Margrét Jónsdóttir
Marínó Bjarnason
Ragnheiður Ásta Magnúsdóttir
Sigurður Árni Þórðarson
Stefán Magnússon
Þórunn Júlíusdóttir

Fjárhagsnefnd

Fjárhagsnefnd Kirkjuþings, skipuð 9 kirkjuþingsmönnum. Nefndin skal fá til umsagnar fjárhagsáætlun þjóðkirkjunnar og yfirlit reikninga kirkjulegra embætta, stofnana og sjóði kirkjunnar sem séu endurskoðaðir svo og önnur mál fjárhagslegs eðlis sem fram eru borin á þinginu.

Bjarni Kr. Grímsson,
Egill Heiðar Gíslason
Gunnlaugur Stefánsson
Inga Rún Ólafsdóttir
Ólafur B. Valgeirsson
Pétur Björgvin Þorsteinsson
Skúli Sigurður Ólafsson
Svana Helen Björnsdóttir, formaður
Svavar Stefánsson

Löggjafarnefnd

Löggjafarnefnd Kirkjuþings, skipuð 9 kirkjuþingsmönnum. Nefndin skal fjalla um öll þau mál sem fram eru borin á þinginu og varða löggjöf og starfsreglur.

Ásbjörn Jónsson
Birgir Rafn Styrmisson
Dagný Halla Tómasdóttir,
Ingileif Malmberg, formaður
Leifur Ragnar Jónsson
Margrét Björnsdóttir,
Magnús Björn Björnsson
Óskar Ingi Ingason
Steindór R. Haraldsson

Forseti Kirkjuþings getur, í samráði við biskup og formann, kallað saman fasta þingnefnd milli Kirkjuþinga ef brýna nauðsyn ber til.

Kirkjuþing getur kosið nefndir til að fjalla um einstök mál.