Biskupsstofa
Laugavegi 31, 150 Rvk.
Sími 528 4000, fax 528 4098
kirkjan@kirkjan.is

Kirkjuþing
Safnaðarheimili Grensáskirkju
Háaleitisbraut 66, 108 Rvk.
Sími 856 1542
kirkjuthing@kirkjuthing.is

Leiðarstýring

Fréttir frá fyrri Kirkjuþingum

Hér er hægt að skoða fréttir frá fyrri Kirkjuþingum. Fréttir af Kirkjuþingi núverndi árs birtast hinsvegar á forsíðu vefsins.

Námskrá fyrir fræðslu þjóðkirkjunnar samþykkt

Tillaga til þingsályktunar um námskrá fyrir fræðslu þjóðkirkjunnar var tekið til annarrar umræðu í dag. Námskráin tekur til fræðslu barna, fermingarfræslu, æskulýðsstarfs og fullorðinsfræðslu.

Lesa áfram ...

Breyting á starfsreglum um prestssetur og aðrar fasteignir samþykkt óbreytt

Nokkrar umræður urðu um 19. mál þegar það kom til annarrar umræðu.

Lesa áfram ...

26. máli vísað til kirkjuráðs

Nokkrar umræður urðu um 26. mál, sem fjallaði um breytingu á sóknarskráningu og sóknargjöldum.

Lesa áfram ...

Efla kynningu á starfi og skipulagi kirkjunnar

Kirkjuþing vill efla kynningu á starfi og skipulagi kirkjunnar. Þetta var 23. mál og samþykkt með breyttu orðalagi.

Lesa áfram ...

Samþykkt mál komin á vefinn

Samþykktir kirkjuþings er að finna undir www.kirkjuthing.is/gerdir eða liðnum Gerðir,í valmynd til vinstri. Hljóðskrár af þingfundum eru undir liðnum Upptökur, í valmynd til vinstri, eða www.kirkjuthing.is/upptökur.

Starfsánægja og líðan í starfi

Mál 36, þar sem lagt var til að kirkjuráð gerði könnun á starfsánægju presta þjóðkirkjunnar var sent nokkuð breytt til kirkjuráðs.

Lesa áfram ...

Hvatt til að símenntun sé efld

Máli 28 um símenntun starfsfólks var breytt nokkuð í meðförum nefndar en lögð áhersla á að þjóðkirkjan efli símenntun sem öllu starfsfólki þjóðkirkjunnar standi til boða.

Lesa áfram ...

Breytingar á "Samþykktum um innri málefni þjóðkirkjunnar" samþykktar

Kirkjuráð samþykkti í kvöld breytingar á samþykktum um innri málefni þjóðkirkjunnar. Breytingarnar er vegna nýrra hjúskaparlaga.

Lesa áfram ...

17. mál samþykkt óbreytt

‎17. mál kirkjuþings, Tillaga til þingsályktunar um breytingu á Jafnréttisstefnu þjóðkirkjunnar, var samþykkt óbreytt.

Kaup og sala fasteigna

Mál 10 og 27 voru sameinuð. Hið fyrra fjallar um kaup og sölu fasteigna og hið síðara um ráðstöfun andvirðis sölu.

Lesa áfram ...

Kirkjuþing samþykkti breytingar á samningi við ríkið

Mál nr. 21 og 22, er varða lagabreytingar sem heimila lækkun á samingsbundnu framlagi ríkisins til Þjóðkirkjunnar voru samþykkt á kirkjuþingi.

Lesa áfram ...

34. máli breytt

Mál 34 er var breytt í meðförum nefndar. Í tillögunni var gert ráð fyrir að leigutekjur prestssetra rynnu í sjóð sem notaðar yrðu í viðbætur. Þetta var ekki samþykkt.

Lesa áfram ...

35. mál - um úttekt á hita - og rafmagnskostnaði við prestssetur

35. máli - um úttekt á hita - og rafmagnskostnaði við prestssetur var vísað til kirkjuráðs.

Lesa áfram ...

Þingsályktun um kirkju, þjóð og framtíð afgreidd á kirkjuþingi

Kirkjuþing afgreiddi þingsályktun um kirkju, þjóð og framtíð eftir hádegi í dag. Þriggja manna starfshópur verður skipaður. Hann á að meta nýlega þróun samfylgdar og tengsla ríkis og kirkju.

Lesa áfram ...

Þingsályktun um þjónustu kirkjunnar afgreidd á kirkjuþingi

Eftir hádegi í dag afgreiddi kirkjuþing tillögu til þingsályktunar um þjónustu kirkjunnar. Allsherjarnefnd lagði til að 7., 11. 25. og 31. mál þingsins yrðu sameinuð. Öll málin varða þjónustu kirkjunnar. Þingið samþykkir megináherslur í skýrslu nefndar um heildarskipan þjónustu kirkjunnar og felur kirkjuráði að fylgja eftir framkvæmd hennar.

Lesa áfram ...