Biskupsstofa
Laugavegi 31, 150 Rvk.
Sími 528 4000, fax 528 4098
kirkjan@kirkjan.is

Kirkjuþing
Safnaðarheimili Grensáskirkju
Háaleitisbraut 66, 108 Rvk.
Sími 856 1542
kirkjuthing@kirkjuthing.is

Leiðarstýring

Fréttir frá fyrri Kirkjuþingum

Hér er hægt að skoða fréttir frá fyrri Kirkjuþingum. Fréttir af Kirkjuþingi núverndi árs birtast hinsvegar á forsíðu vefsins.

Setningarræða á aukakirkjuþingi 14. júní 2011

Verið öll hjartanlega velkomin til þessa aukakirkjuþings á öndverðu sumri. Látum kærleika og heilindi, sáttfýsi og sanngirni stýra verkum okkar öllum í dag og jafnan endranær á akri þjóðkirkjunnar.

Lesa áfram ...

Boðað til kirkjuþings 14. júní

Kirkjuþing samþykkti einum rómi í nóvember á liðnu ári að setja á laggirnar rannsóknarnefnd til að kanna starfshætti og viðbrögð þjóðkirkjunnar vegna ásakana á hendur Ólafi Skúlasyni biskupi um kynferðisbrot. Rannsóknarnefndin er nú að ljúka störfum og mun skila forsætisnefnd kirkjuþings skýrslu sinni með rökstuddum niðurstöðum og tillögum föstudaginn 10. júní næstkomandi.

Lesa áfram ...

Þjóðkirkja sem styrkir, eflir og auðgar samfélagið

Kirkjuþingi 2010 lauk í Grensáskirkju á föstudaginn. Á þinginu voru lögð fram 38 mál. Þingið afgreiddi þau með 11 starfsreglum og 19 þingsályktunum. Í ályktun um skýrslu kirkjuráðs kom fram sú sýn að kirkjan vill vera þjóðkirkja sem styrkir og eflir og auðgar samfélagið og siðmenningu þess.

Lesa áfram ...

Ræða við slit kirkjuþings

Fyrir þetta kirkjuþing voru lögð 38 mál, mun fleiri en á undanförnum árum. 15 þeirra voru þingmannamál, kirkjuráð flutti 18 mál, biskup Íslands tvö mál, forsætisnefnd tvö mál og dómsmála- og mannréttindaráðherra eitt mál. Við fyrri umræðu var eitt mál dregið til baka. Verkaskiptingu nefnda var þannig háttað að allsherjarnefnd fékk 13 mál til meðferðar, fjárhagsnefnd 10 mál og löggjafarnefnd 14 mál. Kirkjuþing hefur afgreitt þessi mál með 11 starfsreglum og 19 þingsályktunum.

Lesa áfram ...

Nefndarkjör á kirkjuþingi

Á kirkjuþingi í dag var kosið þóknananefnd, jafnréttisnefnd, fasteignanefnd, þjóðmálanefnd, kenningarnefnd, kirkjugarðaráð, samkirkjunefnd, úrskurðarnefnd, hæfnisnefnd, milliþinganefnd vegna frumvarps til þjóðkirkjulaga, þriggja manna nefnd um kirkju, þjóð og framtíð, nefnd um val á presti og kjörstjórn við kirkjuþingskjör.

Lesa áfram ...

Nýtt kirkjuráð kosið á kirkjuþingi

Við lok kirkjuþings í dag var kosið í nýtt kirkjuráð. Kirkjuráð er kosið til fjögurra ára. Aðalmenn í kirkjuráði eru Ásbjörn Jónsson, Katrín Ásgrímsdóttir, sr. Gísli Gunnarsson og sr. Gunnlaugur Stefánsson.

Lesa áfram ...

Sex prófastsdæmi sameinuð í þrjú á kirkjuþingi

Starfsreglur um breytingar á skipulagi kirkjunnar í héraði voru samþykktar á kirkjuþingi í dag. Breytingarnar fela það meðal annars í sér að sex prófastsdæmi sameinast í þrjú.

Lesa áfram ...

Breytingar á skipulagi kirkjunnar á Héraði samþykktar

Mál 37, Tillaga til þingsályktunar um breytingu á starfsreglum um skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026/2007, var samþykkt óbreytt.

Lesa áfram ...

Endurskoðun þjóðkirkjulaga sett í nefnd

Mál 6 sem fjallaði um endurskoðun þjóðkirkjulaga og mál 33 um breytta skipan kirkjuráðs voru afgreidd saman.

Lesa áfram ...

18. mál samþykkt

18. mál sem fjallar um breytingu á starfsreglum um meðferð kynferðisbrota innan íslensku þjóðkirkjunnar var samþykkt á Kirkjuþingi í dag.

Lesa áfram ...

Tillaga um val og veitingu prestsembætta sett í nefnd

Mál 8, um val og veitingu prestsembætta var tekið fyrir eftir hádegi. Kynnt voru álit meirihluta og minnihluta.

Lesa áfram ...

Fjármál þjóðkirkjunnar afgreidd á kirkjuþingi

Miklar umræður voru um fjármál þjóðkirkjunnar þegar málið kom til síðari umræðu á kirkjuþingi í dag. Í ályktun þingsins er lýst áhyggjum af því að niðurskurður á lög- og samningsbundnum fjárframlögum ríkisins vegi að grunnþjónustu kirkjunnar.

Lesa áfram ...

38. mál samþykkt

Kirkjuþing samþykkti þingsályktun um breytingu á þjóðkirkjulögunum, sem er 38. mál kirkjuþings.

Lesa áfram ...

15. mál samþykkt

Kirkjuþing samþykkti í dag 15. mál, breytingar á starfsreglum um sóknarnefndir og presta.

Lesa áfram ...

Skýrsla kirkjuráðs afgreidd frá kirkjuþingi

Skýrsla kirkjuráðs var afgreidd frá kirkjuþingi í dag. Í ályktun um kirkjuna leggur kirkjuþing áherslu á víðtæka og mikilvæga þjónustu kirkjunnar, þakkaði gott starf Hjálparstarfs kirkjunnar. Þingið hvatti einnig til frekari stefnumótunar, vakti athygli á öflugu æskulýðsstarfi og hvatti til eflingar á sjálfboðastarfi.

Lesa áfram ...