Biskupsstofa
Laugavegi 31, 150 Rvk.
Sími 528 4000, fax 528 4098
kirkjan@kirkjan.is

Kirkjuþing
Safnaðarheimili Grensáskirkju
Háaleitisbraut 66, 108 Rvk.
Sími 856 1542
kirkjuthing@kirkjuthing.is

Leiðarstýring

Fréttir frá fyrri Kirkjuþingum

Hér er hægt að skoða fréttir frá fyrri Kirkjuþingum. Fréttir af Kirkjuþingi núverndi árs birtast hinsvegar á forsíðu vefsins.

Landið verði eitt, þrjú eða níu kjördæmi

Talsverðar umræður urðu um 17. mál: Tillaga að starfsreglum um kjör til kirkjuþings sem flutt var á kirkjuþingi í dag.

Lesa áfram ...

Umræða um að víkka starf úrbótanefndar

16. mál Tillaga til þingsályktunar um viðbrögð við skýrslu rannsóknarnefndar kirkjuþings var tekið til fyrri umræðu. Framsögumaður var Magnús E. Kristjánsson, formaður úrbótanefndar.

Lesa áfram ...

Ábyrgð og forysta sóknarprests og samstarf presta

15. mál Tillaga að starfsreglum um presta, var tekið til fyrri umræðu. Framsögumaður var Gunnlaugur Stefánsson.

Lesa áfram ...

Um val og veitingu prestsembætta

Tvær breytingartillögur bárust um 14. mál, Tillögu að starfsreglum um val og veitingu prestsembætta.

Lesa áfram ...

12. og 13. mál send í fjárhagsnefnd

12. og 13. mál voru tekin til fyrri umræðu í dag. Auk framsögumanns tóku aðeins tveir til máls um hvort mál.

Lesa áfram ...

Frumvarp til þjóðkirkjulaga rætt á fimmtu klukkustund

Alls tóku 22 til máls um frumvarp til þjóðkirkjulaga, þar af fimm tvisvar, og voru skoðanir skiptar. Í umræðum var stungið upp á að flýta afgreiðslu og hafa aukakirkjuþing á útvetrarmánuðum en engin formleg tillaga barst um slíkt. Þingforseti lagði áherslu á að sem víðtækust sátt næðist.

Lesa áfram ...

Umræður um frumvarp til þjóðkirkjulaga.

Nýtt frumvarp til þjóðkirkjulaga var tekið fyrir við upphaf þingfundar í morgun. Helstu nýmæli eru tilgreind við upphaf greinargerðar með frumvarpinu. Gert er ráð fyrir að frumvarpið verði afgreitt á kirkjuþingi 2012.

Lesa áfram ...

Fasteignastefna þjóðkirkjunnar, hlunnindamál og sala prestssetra

Mál nr. 11, um fasteignastefnu þjóðkirkjunnar, var tekin til fyrri umræðu í dag.
Fram kemur í stefnunni að fasteignir þjóðkirkjunnar skuli styðja þjónustu hennar, hlutverk og markmið.

Lesa áfram ...

10. máli frestað til morguns

10. máli, frumvarpi til þjóðkirkjulaga, var frestað til morguns. Það verður tekið fyrir þegar þingfundur hefst kl. 9.00.

Tillaga til þingsályktunar um laun fyrir aukaverk presta

9. mál, Tillaga til þingsályktunar um laun fyrir aukaverk presta, kom til fyrstu umræðu.

Lesa áfram ...

Nefnd undirbúi fimm alda minningu siðbótarinnar

Í 8. máli er lagt til að skipuð verði fimm manna nefnd til að undirbúa fimm alda minningu siðbótarinnar árið 2017

Lesa áfram ...

7. mál Tillaga til þingsályktunar um félagatal þjóðkirkjunnar

Biskup Íslands flutti málið og hvatti til undirbúnings að slíkri skráningu. Fram að þessu hefur Þjóðskrá annast trúfélagaskráningar. Það breytist ekki þótt kirkjan taki sjálf upp eigin skráningu félagsmanna sinna.

Lesa áfram ...

Reynsla af sameiningu sókna góð

6. mál um hvatningu til sameiningar sókna var afgreitt úr fyrstu umræðu. Fram kom að reynsla af slíkri sameiningu væri góð.

Lesa áfram ...

Tillaga um sameingu prófastsdæma á suðvesturhorni landsins rædd

5. mál, Tillaga til þingsályktunar um sameiningu prófastsdæma, var lögð fram af þremur þingmönnum. Þar er lögð til sameining þriggja stærstu prófastsdæma landsins í eitt. Bent var á að á þessu svæði væru samgöngur góðar og fjarlægðir litlar.

Lesa áfram ...

4. mál: Fyrri umræðu lokið

Talsverð umræða var um 4. mál, um breytingu á skipulagi kirkjunnar í héraði.

Lesa áfram ...