Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

Kirkjuþing

Kirkjuþingi 2017 frestað fram yfir áramót

Kirkjuþingi 2017 var frestað í dag. Bráðabirgðagerðir þingsins liggja fyrir. Öll mál þingsins voru afgreidd utan þrjú sem verða til umfjöllunar í næstu þinglotu, sem reikna má með að verði á fyrri hluta næsta árs. Þessi þrjú mál eru tillaga til þingsályktunar um frumvarp til nýrra þjóðkirkjulaga, tillaga til þingsályktunar um frumvarp til laga um úrskurðarnefnd þjóðkirkjunnar og tillaga til þingsályktunar um skipan nefndar til að kanna hvort breyta skuli heiti og hlutverki kjörbréfanefndar.