Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

Kirkjuþing

Þingstörf kirkjuþings mánudag 26. október

Fyrri umræðu þingmála kirkjuþings 2015 var fram haldið í dag. Afgreidd voru til þingnefnda 5. mál kirkjuþings um ráðstöfun tekna af hlunnindum jarða, 6. mál um lagfæringu á orðalagi í starfsreglum um kirkjuráð (Tónlistarráð), 7. mál áfangaskýrsla nefndar um endurskoðun starfsreglna um kjör til kirkjuþings, 11. og 12. mál um val og veitingu prestakalla. Enn fremur 10. mál (kosning biskups Íslands og vígslubiskupa), 13. mál (sameining sókna í Dalvíkurprestakalli í Dalvíkursókn), 15. mál um presta sem vígslumenn og tillögu til þingsályktunar um breytingu á þjóðkirkjulögum (um forseta kirkjuráðs) og 18. mál um breytingu á þjóðkirkjulögum (fjárstjórnarvald kirkjuþings o.fl).  

Haldinn var opinn málfundur um stöðu kirkjugarða með formanni Kirkjugarðasambands Íslands.