Biskupsstofa
Laugavegi 31, 150 Rvk.
Sími 528 4000, fax 528 4098
kirkjan@kirkjan.is

Kirkjuþing
Safnaðarheimili Grensáskirkju
Háaleitisbraut 66, 108 Rvk.
Sími 856 1542
kirkjuthing@kirkjuthing.is

Leiðarstýring

Tillaga að starfsreglum um breytingu á starfsreglum um kirkjuþing unga fólksins nr. 952/2009

Mál númer: 
23
Ár: 
2013

1. gr.
1. gr. starfsreglnanna orðist svo:
Biskup Íslands boðar til kirkjuþings unga fólksins í samráði við forseta kirkjuþings. Þingið skal haldið á laugardegi á hverju vori. Þingmál skulu hafa borist þingfulltrúum a.m.k. fimm virkum dögum fyrir þingdag.

2. gr.
3. gr. starfsreglnanna orðist svo:
Biskupsstofa annast undirbúning kirkjuþings unga fólksins í samvinnu við stjórn Æskulýðssambands þjóðkirkjunnar sem kýs verkefnisstjóra til að annast framkvæmd þingsins.

3. gr.
4. gr. starfsreglnanna orðist svo:
Fulltrúarnir skulu vera á fjórtánda ári og allt upp í 30 ára og skráðir í þjóðkirkjuna.
Prófastar beri ábyrgð á tilnefningum og vali fulltrúa á kirkjuþing í samvinnu við sóknarpresta, presta, djákna, æskulýðsfulltrúa og aðra sem bera ábyrgð á kirkjustarfi í hverju prófastdæmi. Hafa allir fyrrnefndir aðilar rétt til að tilnefna fulltrúa á kirkjuþing og því ber að senda öllum þessum bréf frá biskupi þegar boðað er til kirkjuþings unga fólksins til að allir aðilar séu upplýstir um stöðuna. Það er í höndum prófasts að velja úr tilnefndum ungmennum og tilkynna valda fulltrúa til verkefnastjóra kirkjuþings unga fólksins. Komi ekki tilnefningar úr héraði a.m.k sex vikum fyrir þingdag frá próföstum skal vísa því til verkefnisstjóra kirkjuþings að tilnefna ungmenni úr héraði. Skulu fulltrúar kirkjuþings unga fólksins vera valdir til tveggja ára. Geti fulltrúi ekki komist á kirkjuþing af einhverjum orsökum verður nýr fulltrúi valinn í hans stað sem situr þá til tveggja ára. Boða skal til kirkjuþings í síðasta lagi tveimur mánuðum fyrir upphaf kirkjuþingsins. Verkefnisstjóra kirkjuþings unga fólksins ber að tilkynna völdum þingfulltrúum um rétt sinn til setu á kirkjuþingi unga fólksins fjórum vikum fyrir þingdag.

4. gr.
7. gr. orðist svo:
Fulltrúum ber að skila inn þingmálum til verkefnisstjóra kirkjuþings unga fólksins og biskupsstofu a.m.k. tíu dögum fyrir þingdag. Þessum aðilum ber að koma málum fullunnum til þingmanna í síðasta lagi fimm dögum fyrir þingdag.

5. gr.
Starfsreglur þessar, sem settar eru með heimild í 59. gr. laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997 öðlast gildi 1. janúar 2014.

Höfundur: 
Forseti kirkjuþings unga fólksins

Umræða

Rita ummæli

  • Vefslóðir og netföng breytast sjálfkrafa í tengla.
  • Leyfð HTML-mörk: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Línu- og málsgreinaskil eru sett inn sjálfkrafa.

Frekari upplýsingar um textasnið